Podpisz petycję

Petycja – treść na stronie głównej

© WWF Polska/D.Bógdał

Każdy z nas ma wpływ na to, co dzieje się z Bałtykiem. Ponad 90 procent mieszkańców Polski łączy się codziennie z Morzem Bałtyckim używając detergentów. Niestety nie wszystkie z tych środków są przyjazne dla Bałtyku. Te, które zawierają fosforany, są odpowiedzialne za zakwity toksycznych sinic. Możesz temu zapobiec już teraz. Podpisz petycję do Ministra Gospodarki, aby przyspieszyć wycofanie z rynku produktów zawierających fosforany, które szkodą naszemu morzu!

Pełna treść petycji do Ministra Gospodarki

Szanowny Pan Waldemar Pawlak
Wicepremier
Minister Gospodarki

Szanowny Panie Premierze!

Bałtyk stał się jednym z najbardziej zanieczyszczonych mórz świata. Do największych zagrożeń dla Bałtyku należy nadmierna eutrofizacja wód. Morze dotknięte eutrofizacją  jest zbyt żyzne, przesycone substancjami biogennymi –  głównie związkami azotu i fosforu. Eutrofizacja Bałtyku negatywnie wpływa na różnorodność biologiczną, zasoby ryb, a także zdrowie ludzkie i rekreacyjne wykorzystanie wybrzeża (przejawia się m.in. zakwitem toksycznych sinic). Do tego negatywnego zjawiska przyczyniają się wszyscy mieszkańcy krajów położonych w zlewni Bałtyku, w tym mieszkańcy Polski, korzystający z detergentów do zmywarek zawierających fosforany . Obecnie już prawie 16% gospodarstw domowych w naszym kraju posiada zmywarkę i liczba ta stale rośnie.

Według Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Morza Bałtyckiego (HELCOM), która opracowała Bałtycki Plan Działań, wycofanie fosforanów ze wszystkich detergentów, we wszystkich krajach basenu Morza Bałtyckiego zredukowałoby ilość fosforu, który trafia do Bałtyku aż o 24%. Ograniczylibyśmy w ten sposób ryzyko zakwitu sinic.

Z badania rynku przeprowadzonego przez WWF Polska w maju 2012 roku wynika, iż ponad 80% detergentów do zmywarek dostępnych na polskim rynku zawiera fosforany 1. Tymczasem każdy kilogram fosforu, który dociera do Bałtyku może powodować przyrost biomasy glonów aż o 500 kilogramów.

Obecnie istnieje kilka alternatyw dla fosforanów, które już funkcjonują na rynku i są powszechnie stosowane w wielu krajach (m.in. w Szwecji, Norwegii, USA). Bezfosforanowe detergenty do zmywarek są skuteczne i znacznie bardziej przyjazne środowisku. Polscy konsumenci, podobnie jak mieszkańcy innych krajów, powinni mieć szeroki  dostęp do detergentów pozbawionych fosforanów.

Unije prawodawstwo 2  przewiduje wprowadzenie obowiązkowego ograniczenia stosowania związków fosforu w produktach do zmywarek w UE od 2017 roku. Biorąc pod uwagę pilną potrzebę przeciwdziałania eutrofizacji Bałtyku, a także dostępność substancji alternatywnych, apelujemy do Pana Premiera o wprowadzenie w Polsce zakazu stosowania fosforanów w detergentach do zmywarek do naczyń, w jak najszybszym czasie. Odwlekanie decyzji będzie działać na niekorzyść Bałtyku, a także zmniejszy szanse na skuteczną ochronę Morza Bałtyckiego przed zakwitami sinic i powstawaniem martwych stref. Wcześniejsze wprowadzenie ww. ograniczeń stosowania fosforanów przyczyni się również do stymulowania wdrażania nowoczesnych rozwiązań na polskim rynku i zwiększenia konkurencyjności polskich producentów detergentów na rynku UE.

 

1 Badanie objęło 25 produktów do zmywarek automatycznych, dostępnych w największych sieciach sklepów w Polsce. Zawartość fosforanów została stwierdzona na podstawie informacji na opakowaniu.

2  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 259/2012 z dnia 14 marca 2012 r.

Podpisz petycję

13134 Tyle osób już podpisało petycję

Ostatnio poparli nas:

Mateusz (Kraków)
Patrycja (Jaworzno)
Wioletta (Rzeszów)
Nikola (Rzeszów)
Agnieszka (Warszawa)
Agnieszka (Gdańsk)
Natalia (Trzebnica)
Iga
Piotr (Łódź)
Natalia (Gdańsk)
Anna (Łódź)
Zofia (Bydgoszcz)
Michał (Bydgoszcz)
Magdalena (Bydgoszcz)
Igor (Kalisz)
Dołącz do nich

Wspierają nas

Zobacz, kto już poparł naszą akcję! Przyłącz się! Podpisz petycję!